CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Damage Model for Simulation of Mixed Mode Delamination Growth

Niklas Jansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Composite Structures Vol. 53 (2001), p. 409-417 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3830

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur