CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theory and numerics of localization in a fluid-saturated elastoplastic porous medium

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jonas Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Porous Media: Theory, Experiments and Numerical Applications , Springer multi-author volume / edited by W. Ehlers, J. Bluhm p. 315-340. (2002)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3829

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur