CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geometrically Non-linear Damage Interface Based on Regularized Strong Discontinuity

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Niklas Jansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 54 (2002), p. 473-497 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3827

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur