CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Discontinuous Shell-Interface Element for Delamination Analysis of Laminated Composite Structures

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Comp. Meth. Appl. Mech. Engng Vol. 193 (2004), p. 3173-3194 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3824

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur