CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process modeling of composites using two-phase porous media theory

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Maciej Wysocki
Eur. J. Mech. A/Solids Vol. 23 (2004), p. 15-36 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3823

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur