CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A framework for fracture modelling based on the material forces concept with XFEM kinematics

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Int. J. Numer. Meth. Engng. Vol. 62 (2005), p. 1763-1788.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3822