CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Corporate Social Performance: A Processual View

Niklas Egels-Zandén ; Olof Zaring (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
In IABS 2005 Proceedings, San Francisco, CA. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-14. Senast ändrad 2015-05-27.
CPL Pubid: 38210

 

Institutioner (Chalmers)

Gothenburg Research Institute (GRI) (GU)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur