CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Goal-oriented error measures and adaptive finite element procedures in solid mechanics

Fredrik Larsson (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: FEM, A posteriori error estimation, Adaptivity, Thermo-elasticity, Hyper-elasticity, Visco-plasticityDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 3801