CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies for computing goal-oriented a posteriori error measures in non-linear elasticity

Fredrik Larsson (Institutionen för hållfasthetslära) ; Peter Hansbo (Institutionen för hållfasthetslära) ; Kenneth Runesson (Institutionen för hållfasthetslära)
International Journal for Numerical Methods in Engineering (1097-0207). Vol. 55 (2002), 8, p. 879-894.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Adaptivity, Error estimation, ElasticityDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 3800

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Goal-oriented error measures and adaptive finite element procedures in solid mechanics