CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time finite elements and error computation for (visco)plasticity with hardening or softening

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik ; Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik) ; Peter Hansbo (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering (1097-0207). Vol. 56 (2003), 14, p. 2213-2232.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Viscoplasticity, Softening, Hardening, Finite elementsDenna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 3798

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)
Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur