CPL - Chalmers Publication Library

Time finite elements and error computation for (visco)plasticity with hardening or softening

Författare och institution:
Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik); Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik & Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik); Peter Hansbo (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Publicerad i:
International Journal for Numerical Methods in Engineering, 56 ( 14 ) s. 2213-2232
ISSN:
1097-0207
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Teknisk mekanik
Nyckelord:
Viscoplasticity, Softening, Hardening, Finite elements
Postens nummer:
3798
Posten skapad:
2006-09-28 13:22

Visa i Endnote-format