CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies for goal-oriented a posteriori error estimation in elastic fracture mechanics

Marcus Rüter ; Erwin Stein ; Per Heintz (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Peter Hansbo (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Proceedings of the 15th Nordic Seminar on Computational Mechanics p. 43-46. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 3794

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur