CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The edge stabilization method for finite elements in CFD

Erik Burman ; Peter Hansbo (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Numerical Mathematics and Advanced Applications: ENUMATH 2003 p. 196-203. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 3706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Matematik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur