CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis of 4-Carbamoyl-2-oxazolidinones C-4-Linked with a Saccharide Moiety via Bucherer-Bergs Reaction of Hexofuranos-5-uloses

Julia Micova ; Bohumil Steiner ; Miroslav Koos ; Vratislav Langer (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Dalma Gyepesova
Synlett (ISSN 0936-5214). Vol. 2002 (2002), 10, p. 1715-1717.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Application of the Bucherer-Bergs reaction to 6-O-unprotected hexofuranos-5-uloses led to the formation of 4-carbamoyl-2-oxazolidinones C-4-linked with a carbohydrate moiety instead of expected carbohydrate-C-5-linked hydantoin (imidazolidin-2,4-dione) derivatives. Starting from hexofuranos-5-uloses having all hydroxyl groups suitably protected, only corresponding saccharide-linked hydandoins were obtained.

Nyckelord: carbohydrates, 5-membered heterocycles, conjugation, Bucherer-Bergs reaction, 5-hexofuranos-5-ulosesDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2013-05-14.
CPL Pubid: 3655

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur