CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Localization of the Cu(111) surface state by single Cu adatoms

Fredrik E. Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; A. G. Borisov ; J. P. Gauyacq ; Stefan Fölsch
Physical Review Letters Vol. 93 (2004), p. 206802.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 3647

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur