CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scanning tunneling microscopy and spectroscopy of sodium-chloride overlayers on a stepped copper surface

Fredrik E. Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Jascha Repp ; Gerhard Meyer
Physical Review B Vol. 71 (2005), p. 075419.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 3645

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur