CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electronic non-adiabatic effects in the adsorption of hydrogen atoms on metals

Matthew S. Mizielinski ; David M. Bird ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Stephen Holloway
Journal of Chemical Physics Vol. 122 (2005), p. 084710.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 3643

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur