CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Branching laws for holomorphic representations and the quaternionic discrete series for Sp(1,1)

Henrik Seppänen (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : University of Gothenburg, 2006. ISBN: 91-628-7041-6.
[Doktorsavhandling]

http://www.ub.gu.se/sok/dissdatabas/abstracts/2007/070129hs.pdf

Nyckelord: Lie groups, unitary representations, branching law, bounded symmetric domains, hypergeometric functions, quaternionic structure, discrete series representations, Szegö mapDenna post skapades 2007-01-19. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 36237

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-01-29
Tid: 10.00
Lokal: 10.00 Euler, the Dept of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University
Opponent: Prof Bent Örsted, Dept of Mathematics, Univ of Aarhus, Denmark

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 6169