CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sextic surfaces with ten triple points

Jan Stevens (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Singularities and computer algebra p. 315-331. (2006)
[Kapitel]

London Mathematical Society Lecture Note SeriesDenna post skapades 2007-01-19. Senast ändrad 2007-12-12.
CPL Pubid: 36236

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur