CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deuterated Molecular Hydrogen in the Galactic ISM. New Observations along Seven Translucent Sightlines

S. Lacour ; M.K. André ; P. Sonnentrucker ; Franck Le Petit (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; D.E. Welty ; J.-M. Désert ; R. Ferlet ; E. Foueff ; D.G. York
Astronomy & Astrophysics Vol. 430 (2005), p. 967-977.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 3603

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur