CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tiny-Scale Molecular Structures in the Magellanic Clouds. 1. Fuse, HST and VLT Observations

M.K. André ; Franck Le Petit (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi) ; P. Sonnentrucker ; R. Ferlet ; E. Roueff ; T. Civeit ; J.-M. Désert ; S. Lacour ; A. vidal-Madjar
Astronomy & Astrophysics Vol. 422 (2004), p. 483-504.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 3602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi (2003-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur