CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Railway track stability – a state of-the-art survey

Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Lars Jacobsson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 94 pp s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 3552

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Research report / Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 2004:2