CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predicting fretting fatigue of railway wheel-axle assemblies – a state of-the-art survey

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 3551

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur