CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated analysis of dynamic train–track interaction and rolling contact fatigue

Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Roger Lundén (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
14th International Wheelset Congress p. 15 pp. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: dynamic train-track interaction, rolling contact fatigue, wheel out-of roundness, rail corrugationDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 3550

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur