CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new CAE procedure for railway wheel tribological design

Roger Lewis ; Rob Dwyer-Joyce ; Stefano Bruni ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Mauro Cavalletti ; Kamel Bel Knani
14th International Wheelset Congress p. 14 pp. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: wheelset design, fatigue, wearDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 3549

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur