CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Answer to the letter to the editor by M Ciavarella and H Maitournam

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Hans Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära)
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures Vol. 27 (2004), 6, p. 527-528.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 3548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur