CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fretting fatigue of railway axles – review of predictive methods and outline of a finite element model

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära)
IMechE Journal of Rail and Rapid Transit Vol. 218 (2004), p. 299-316.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: fretting fatigue, wheel-axle assemblies, literature survey, numerical modellingDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 3547

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur