CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guest editorial

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Roger Lundén (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Wear Vol. 258 (2005), 7-8, p. 953-954.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 3546

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur