CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Roger Lundén (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
(2005)
[Bok, med redaktör]

Special Issue of Wear : an international journal on the science and technology of friction, lubrication and wear, vol 258, no 7-8.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 3545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur