CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material defects in rolling contact fatigue of railway wheels -- the influence of defect size

Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Wear Vol. 258 (2005), 7-8, p. 1194-1200.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Material defects, Multiaxial fatigue, Rolling contact fatigue, Railway wheelsDenna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2017-11-10.
CPL Pubid: 3544

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur