CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue of railway wheels and rails under rolling contact and thermal loading – an overview

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Wear Vol. 258 (2005), 7-8, p. 1288-1300.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Rolling contact fatigue, Railway wheels, Railway rails, Thermal loading, Martensite formation, Residual stressesDenna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 3543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur