CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

van der Waals interactions of polycyclic aromatic hydrocarbon dimers

Svetla D. Chakarova-Käck (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Journal of Chemical Physics Vol. 122 (2005), 5, p. 054102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: organic compounds, van der Waals forces, density functional theory, binding energyDenna post skapades 2006-09-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 3542

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Towards First-Principles Understanding of Biomolecular Adsorption