CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

C. elegans feeding defective mutants have shorter body lengths and increased autophagy

Catarina Mörck ; Marc Pilon (Institutionen för cell- och molekylärbiologi ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
BMC Developmental Biology Vol. 6 (2006), 39,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-27. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 35055

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur