CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

JETTO Simulations of Te/Ti Effects on Plasma Confinement

E. Asp ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; X. Garbet ; P. Mantica ; P. Parail ; V. Suttrop ; contr. EFDA-JET
Plasma Phys. Control. Fusion Vol. 47 (2005), p. p. 505.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 3503

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur