CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Excitation of Zonal Flows and Fluid Closure

Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; S. Dastgeer ; R. Moestam ; I. Holod ; S. Gupta
J. of Plasma and Fusion Research (JPFR) Series Vol. 6 (2005), p. p. 74.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 3482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur