CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drift Wave Transport Scalings Introduced by Varying Correlation Length

Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; I. Holod
Phys. Plasmas Vol. 12 (2005), p. 012505-1.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 3463

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur