CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physics of Transports in Tokamaks

X. Garbet ; P. Mantica ; C. Angioni ; A,B,C,D.. Rest in alphabetical order ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Plasma Phys. Control Fusion Vol. 46 (2004), p. B557.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 3462

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur