CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Building relationships for technological innovation

E. Holmén ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; T Torvatn
Journal of Business Research Vol. 58 (2005), p. 1240-1250.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 3363

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur