CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inter-organisational research in the Nordic countries

Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Journal of Business Research Vol. 58 (2005), p. 1223-1225.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 3362

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur