CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temperature and electric field response of a (Ba,Sr)TiO3 layer between perovskite-type manganite electrodes

Khaled Khamchane (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Annalen der physik (Leipzig) Vol. 13 (2004), 1-2, p. 103-105.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: ferroelectrics, manganites, multilayer, heterostructureDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 3345

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur