CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ferroelectric Heterostructures: Growth and Microwave Devices

Khaled Khamchane (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap, Tillämpad fasta tillståndets fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Ferroelectrics, Capacitor, Permittivity, Loss tangent, strontium ruthenate, Pulsed laser depositionDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-01-09.
CPL Pubid: 3342

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap, Tillämpad fasta tillståndets fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik
Materialteknik
Funktionella material

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2003-04-01