CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Terahertz Spectroscopy with a Josephson Radiator and a SINIS Bolometer

Mikhail Tarasov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Leonid Kuzmin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Evgeni Stepantsov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Ian Agulo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Alexei Kalaboukhov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tord Claeson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
JETP Letters Vol. 79 (2004), 6, p. 2998-3003.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 328

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur