CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of the electron cooling by SIN tunnel junctions

Leonid Kuzmin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Ian Agulo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Michael Fominsky (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Mikhail Tarasov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Superconductor Science and Technology Vol. 17 (2004), 5, p. 400-405.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 327

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)