CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transforming the Energy System--the Evolution of the German Technological System for Solar Cells

Staffan Jacobsson (Institutionen för industriell dynamik) ; Björn A. Sandén (Institutionen för fysisk resursteori) ; Lennart Bångens (Institutionen för industriell marknadsföring)
Technology Analysis & Strategic Management Vol. 16 (2004), 1, p. 3-9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 3262

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)
Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)
Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur