CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

(Z)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)-2-propenoic acid.

Vratislav Langer (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Shiming Li (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Knut Lundquist (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Rolf Stomberg
Acta Crystallographica, Section E: Structure Reports (1600-5368). Vol. E60 (2004), 2, p. o165-o167.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In the crystal structure of the title compound, C18H18O6, molecules are connected by strong O-H...O hydrogen bonds to form centrosymmetric dimers. The angle Caryl-Cvinyl-Cvinyl is considerably larger (130.2°) than could be expected (ca 120°). This is attributed to steric interactions. The structure of the title compound provides a basis for the assignment of the stereoisomers of 3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)-2-propenal.

Nyckelord: crystal structure, hydrogen bonds, dimer, conformationDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 326

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)
Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur