CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic demonstration of diffractive optic analog-to-digital converter scheme

Sheila Galt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Magnusson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sverker Hård (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Applied Optics Vol. 42 (2003), 2, p. 264-270.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: optical computing, optical signal processing, diffractive opticsDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 325

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur