CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Affective reactions to tonal and noise components of interior aircraft sound

Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; M Kleiner ; Tommy Gärling
Journal of Acoustical Society of America (0001-4966 ). p. 3870-3882. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Emotions, aircraft sound, decision makingDenna post skapades 2006-07-04. Senast ändrad 2008-11-21.
CPL Pubid: 32454

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Psykologi

Chalmers infrastruktur