CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preference for mood, emotional reaction, and anticipated emotional reaction

Tommy Gärling ; Daniel Västfjäll (Institutionen för teknisk akustik) ; M Kleiner
Scandinavian Journal of Psychology 45, p. 25-34. (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Emotions, core affects, decision makingDenna post skapades 2006-07-04. Senast ändrad 2008-11-21.
CPL Pubid: 32452

 

Institutioner (Chalmers)

Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för teknisk akustik (1992-2004)

Ämnesområden

Psykologi

Chalmers infrastruktur