CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Assessment of Embedded chip manufacturing Technology

Anders Andrae (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Liu Chen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; K. Schischke ; M. Hagelueken ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Proceedings of Electronics Goes Green 2004+, Sept. 6-8, Berlin, Germany p. 913-918. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2007-06-28.
CPL Pubid: 3239

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur