CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The shift to lead-free solders - an analysis of the environmental effects using two different life cycle inventory models

Anders Andrae (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; T. Ekvall
InLCA/LCM Internet conference Vol. July (2004), 11-24,
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2012-01-30.
CPL Pubid: 3238

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur